2015 yılı Türkiye perakende pazar büyüklüğü 225 milyar USD olarak tahmin edilmektedir.

2018 itibarı ile 299 Milyar USD‘ye ulaşması beklenmektedir.

Perakende sektörü özelinde büyüme oranı ortalama ekonomik büyümenin 2.5 kat üzerinde seyretmektedir.

Türkiye, tüketici harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 içinde yer almaktadır.

Son 5 yılın trendleri perakendede yıllık ortalama büyümenin %9 larda olduğunu göstermektedir.

 

Nüfus Odaklı Bakış

2015 yılı itibari ile toplam Türkiye nüfusu yaklaşık 78.7 Milyondur.

İstanbul toplam nüfusun %18.6’sını temsil etmektedir.

Nüfusun ortalama yaşı  31 ile Avrupa ortalamasının oldukça altındadır.

İş gücü nüfusu toplam nüfusun % 67.8’i kadardır (15-64 yaş).

 

Büyük Şehirlerdeki Nüfus, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Türkiye perakende pazarı düşük seviyedeki doygunluk oranı, hanehalkı yükselen satınalma gücü ve güçlenmekte olan ekonomik yapısı ile apaçık bir fırsat alanı olarak birçok uluslararası yatırımcıyı cezbetmektedir. Pazar araştırmaları hanehalkı perakende harcamalarının gelir düzeyine oranla daha hızlı yükseldiğini raporlamaktadır.’’

 

Pazar Doygunluk Oranı

Türkiye perakende pazarında 2015 yılı itibarıyla kiralanabilir AVM alanı 10.5 milyon m2 olarak bilinmektedir ve bu alanın %38’lik payı İstanbul’a aittir.

Devam etmekte olan projelerle toplam kiralanabilir alanın 2018 yılı içerisinde 13 milyon m2’ye ulaşması beklenmektedir.

2015 ilk yarı itibarıyla Fransa 17.7 milyon m2 alanı ile Avrupa’nın en geniş AVM pazarı olarak gösterilmektedir. İngiltere 17.1 milyon m2 ile ikinci, Rusya 16.3 milyon m2 ile üçüncü sıradadır.

2010 yılı Türkiye toplam AVM sayısı 231 iken bu rakam 2015’de 360’a ulaşmıştır ve devam etmekte olan 55 yeni proje ile 2018 sonuna kadar 415’e ulaşması beklenmektedir.

2015 ilk yarısında Avrupa pazarı kiralanabilir alanı 1.4 milyon m2 artış ile 152.6 milyon m2’ye ulaşmıştır ve artışın %78‘i Merkez –Doğu Avrupa pazarından gelmiştir.

 

Genel Değerlendirme

Pazarın doygunluk oranı ve ekonomik göstergeler büyük şehirlere yapılacak sermaye yatırımlarının paylaşımında önemli rol oynamaktadır.

Cushman & Wakefield Avrupa Alışveriş Merkezleri Gelişim Raporu’na göre İstanbul, Ankara, Londra, Sofya ve Prag önümüzdeki 5 yıl içerisinde ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleştirmesi beklenen yatırıma en açık Avrupa şehirleri olarak gösterilmektedir.

Orta ve Doğu Avrupa Pazarları yüksek getiri peşinde olan global yatırımcılar için ana eğilim haline gelmeye başlamıştır.

Cushman&Wakefield aynı tarihli raporuna göre Türkiye, uluslararası yatırımcıların yoğunlukla odaklandığı ülkeler arasındadır.

 

 

Referanslar & Kaynakça
  • TÜİK
  • AYD
  • A Cushman & Wakefield Research Publication
  • Dönüşürken Büyüyen Türkiye, PWC

 

Bu rapor uzmanlarımız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle,  sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Retail Consulting Turkey bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir.
RC Turkey bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve güncelleme yapabilir.