Türkiye Pazarı düşük seviyedeki doygunluk oranı, hanehalkı yükselen satınalma gücü ve güçlenmekte olan ekonomik yapısı ile apaçık bir fırsat alanı olarak birçok sektörden uluslararası yatırımcıyı cezbetmektedir. İstanbul’daki yeni havaalanı sonrasında Türkiye’nin Avrupa,Asya, Ortadoğu ve Afrika için bölgesel transit merkezi olması beklenmektedir.

RC TURKEY’İN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN DESTEKLEYİCİ SERVİSLERİ

RC Turkey yabancı yatırımcılara Türkiye’de şirketlerini başarılı bir şekilde kurmak ve yatırım yolu ile vatandaşlık elde etmek için destekleyici hizmetler vermektedir. Yatırımcıların şirket kuruluş ve operasyonel süreçlerini sorunsuz ve zamanlı bir şekilde gerçekleştirmek için destekleyici hizmetlerimiz;

Şirket kuruluşu ve tescil işlemleri
Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri
Hazır ofis hizmetleri
Ofis kiralama hizmetleri
Ofis ekipman tedariği
Ofis mimari dizaynı, mobilya ve dekorasyonu
İnsan kaynakları servisleri ile güçlü lokal ekiplerin kurulması
Diğer ülke vatandaşı çalışanlar için çalışma-oturma izni süreçlerinin yönetilmesi
Gayrimenkul ve iş yatırımı yolu ile Türk Vatandaşlığı elde etme süreçlerinin yönetilmesi

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK İÇİN İYİ SEBEPLER

 • Türkiye,Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktasıdır.
 • Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır.
 • Türkiye’de iş kurma ve işletme maliyetleri bölgedeki diğer ülkere kıyasla oldukça düşüktür.
 • Türkiye rekabetçi vergi oranları ve teşvik politikaları ile yabancı yatırımcılara oldukça geniş imkanlar sunmaktadır.
 • Turkiye ekonomisi istikrarlı ekonomik büyümesi ile gelecek vadetmektedir ; 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH artışı %5,8 (TÜİK)
 • Türkiye 2017 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)
 • Türkiye 2017 yıl sonu itibarı ile 81M nüfusu, 31.7 yaş ortalaması ve %68 oranındaki iş gücü nüfusu ile güçlü bir demografik yapı sergilemektedir(TÜİK)
 • Son 15 yılda kaydedilen doğrudan yabancı yatırım 193 milyar USD (TCMB)
 • 2017 Yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki yabancı şirket sayısı 58.418
 • Yeni düzenlemeler kapsamında 500.000 USD direk iş yatırımı ile Türk Vatandaşlığı elde etmek mümkündür.
 • Yeni düzenlemeler kapsamında 250.000 USD gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı elde etmek mümkündür.

 

Türkiye’de yatırım yapmak ve şirket kurmak için destekleyici servislerimizden faydalanmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin  contact@rcturkey.com