‘’Türkiye perakende pazarı düşük seviyedeki doygunluk oranı, hanehalkı yükselen satınalma gücü ve güçlenmekte olan ekonomik yapısı ile apaçık bir fırsat alanı olarak birçok uluslararası yatırımcıyı cezbetmektedir. Pazar araştırmaları hanehalkı perakende harcamalarının gelir düzeyine oranla daha hızlı yükseldiğini raporlamaktadır.’’

  • 2015 yılı Türkiye perakende pazar büyüklüğü 225 milyar USD olarak tahmin edilmektedir.
  • Pazar hacminin 2018 itibarıyla 299 Milyar USD ‘ye ulaşması beklenmektedir.
  • Perakende sektörü özelinde büyüme oranı ortalama ekonomik büyümenin 2.5 kat üzerinde seyretmektedir.
  • Türkiye, tüketici harcamalarında Avrupa’da ilk 10, gıda harcamalarında ise ilk 5 içinde yer almaktadır.
  • Son 5 yılın trendleri perakendede yıllık ortalama büyümenin %9’larda olduğunu göstermektedir.

 

Yurtdışından Türkiye’ye marka getirmek, kendi markanızı yurtdışı pazarlara satmak, distribütörlük almak veya farklı iş ortaklıkları için süreçlerinizi yönetirken sizlere nitelikli danışmanlık desteği verebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçin contact@rcturkey.com